ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Về lạm phát, ADB dự báo năm nay sẽ đứng ở mức 4,2%, thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 4,5%. Đối với năm 2015, ADB giữ nguyên dự báo lạm phát ở mức 5,5%.

Trong khi đó, ADB hạ dự báo tăng trưởng của cả khu vực Đông Nam Á và châu Á. Với Đông Nam Á, tăng trưởng năm 2014 và 2015 được dự báo lần lượt 4,4% và 5,1% (trước đó là 4,6% và 5,3%); với châu Á lần lượt là 6,1% và 6,2% thay cho nhận định 6,2% và 6,4% trước đó.

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: