Hà Nội: Xử nghiêm cán bộ để xảy ra nhũng nhiễu trong cấp sổ đỏ

Mới đây, UBND TP. Hà Nội nêu rõ quan điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà trong công tác cấp sổ đỏ.

Cấp sổ đỏ
Cần thực hiện tốt phương châm: “rõ người – rõ việc – rõ trách nhiệm

– rõ quy trình – rõ hiệu quả” trong cấp sổ đỏ

TP. Hà Nội vừa yêu cầu Sở Tài Nguyên & Môi trường lập các tổ công tác trực tiếp xuống các quận, huyện đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cấp sổ đỏ. Trong thực hiện, TP. Hà Nội giao Sở Tài Nguyên & Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã tự rà soát bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cấp sổ đỏ để phân công lãnh đạo phụ trách và vị trí việc làm của từng cán bộ, thực hiện phương châm rõ người; đồng thời, phân công và giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, khoa học cho từng phòng, ban, bộ phận để rõ việc.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng giao Thanh tra TP, Sở Tài Nguyên & Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn để kịp thời xử lý. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát nếu phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nào vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, làm chậm tiến độ thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và công dân, TP. Hà Nội nêu rõ quan điểm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà trong cấp sổ đỏ.

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu Sở Tài Nguyên & Môi trường xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận toàn thành phố và đề xuất giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận đến các quận, huyện, thị xã, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Thường trực Thành ủy để chỉ đạo. Cụ thể, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đề xuất chỉ tiêu và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/10/2016.

UBND các huyện, thị xã báo cáo cấp ủy xác định công tác cấp Giấy chứng nhận là công tác trọng tâm, quan trọng của Đảng ủy và chính quyền địa phương. Căn cứ chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các phòng, ban, UBND cấp xã thực hiện (trong đó việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp phải thực hiện xong trong năm 2016), sau đó báo cáo Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đi đôi với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần thực hiện tốt phương châm: “rõ người – rõ việc – rõ trách nhiệm – rõ quy trình – rõ hiệu quả”. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết kịp thời kiến nghị, tố cáo, khiếu nại thành phố chỉ đạo tổng hợp, giải quyết các trường hợp tồn đọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các cá nhân, tổ chức.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: