Hà Nội: Sử dụng 950m2 đất số 19 Hàng Bài xây cơ sở hoạt động văn hóa

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định giao cho Trung tâm văn hóa Kim Đồng (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) sử dụng 950m2 đất tại số 19, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm để sử dụng làm cơ sở hoạt động văn hóa.Phố Hàng bài
Phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Theo đó, ranh giới, vị trí, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/200 do Công ty CP Bản đồ và Đo đạc công trình Hà Nội lập tháng 9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 08/10/2014.

Trung tâm văn hóa Kim Đồng được giao đất làm cơ sở hoạt động văn hóa, thời hạn sử dụng đất lâu dài theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND thành phố giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Văn hóa và Thể thao, UBND quận Hoàn Kiếm theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành hướng dẫn Trung tâm văn hóa Kim Đồng thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng chỉ đạo phường Hàng Bài và UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện việc kê khai, đăng ký cập nhật và chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường của Trung tâm văn hóa Kim Đồng theo các nội dung quy định, phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm về quản lý xây dựng, đất đai và môi trường theo thẩm quyền, báo cáo UBND Tp.HCM theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm văn hóa Kim Đồng có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, quản lý và sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi mốc giới, theo đúng mục đích và nội dung được giao. Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định của UBND thành phố, nếu Trung tâm văn hóa Kim Đồng chưa liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nghĩa vụ thì quyết định mặc nhiên hết hiệu lực thi hành.

Trong quá trình sử dụng đất, trường hợp Trung tâm văn hóa Kim Đồng sử dụng không đúng mục đích và nội dung được giao thì Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời