Những mẫu nhà đất đơn giản, tiết kiệm chi phí trên thế giới

On Friday, September 28th, 2012 By

Xây dựng Nhờ ưu điểm cách nhiệt tốt và chi phí xây dựng thấp, những ngôi nhà làm bằng đất kết hợp với...

Phương pháp tráng kính hiện đại của Nhật Bản

On Friday, September 28th, 2012 By

Xây dựng Những công nghệ tráng kính hiện đại của Nhật Bản tạo ra vật liệu có độ bền cao và thêm nhiều...

Biện pháp giảm yếu tố clinker trong sản xuất xi măng

On Friday, September 28th, 2012 By

Xây dựng    Mới đây, các nhà sản xuất xi măng đã cam kết giảm lượng khí thải CO2 liên quan đến sản...