Vốn điều lệ của Handiresco được tăng lên 430 tỷ đồng

By On Thứ Ba, Tháng Chín 6th, 2016 Categories : Tin bất động sản trong nước

Quyết định số 4772/QĐ-UBND được UBND Thành phố Hà Nội ban hành liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Quyết định số 4772/QĐ-UBND nêu rõ UBND Thành phố Quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội từ 300 tỷ đồng lên 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng).

Hà Nội quyết định tăng vốn điều lệ của Handiresco lên 430 tỷ đồng

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có trách nhiệm bổ sung vốn điều lệ từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội phải  liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2016. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định.


Nguồn: Batdongsan.com.vn
Vốn điều lệ của Handiresco được tăng lên 430 tỷ đồng | Bùi Hiển | 4.5
Call Now Button