Tp.HCM: Đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cho KCN Lê Minh Xuân mở rộng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM với tổng mức đầu tư thực hiện dự án hơn 1.147 tỷ đồng.

Dự án có diện tích quy hoạch 109,91 ha, được xây dựng tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm.

Về tiến độ thực hiện, từ tháng 12/2016 – 12/2023, dự án tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước.

Từ tháng 10/2017 – 12/2023, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Bắt đầu kinh doanh từ quý II/2017.Khu công nghiệp lê Minh Xuân mở rộng
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư đối với

dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng

Thủ tướng Chính phủ giao UBND Tp.HCM chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án; đồng thời thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định và lựa chọn phương án thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp; giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) theo quy định.

Chỉ đạo chủ đầu tư phân kỳ cụ thể hơn tiến độ thực hiện dự án theo giai đoạn; dựa theo tiến độ đã cam kết giao đất cho nhà đầu tư, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án; có các biện pháp giám sát thực hiện các dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường; yêu cầu chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình duyệt theo quy định trước khi triển khai dự án;…

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

    %d bloggers like this: