Tổng số tiền thu từ sắp xếp nhà đất công đạt 35.000 tỷ đồng

By On Thứ Tư, Tháng Bảy 6th, 2016 Categories : Tin bất động sản trong nước

Qua 9 năm triển khai thực hiện sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, hiện các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý đối với 123.413/153.573 cơ sở nhà, đất phải sắp xếp lại, xử lý của các bộ, ngành và địa phương (đạt tỷ lệ 80,4%). Tổng số tiền thu được trên phạm vi cả nước đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, nhằm đẩy nhanh công tác sắp xếp nhà, đất, Cục Quản lý công sản đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai việc thực hiện sắp xếp nhà, đất để trình Bộ phê duyệt phương án. Cụ thể, tập trung vào đối tượng là các Tổng công ty, Tập đoàn Nhà nước để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các Tổng công ty, Tập đoàn Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với khoảng 154.681 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích khoảng 139,4 triệu m2 nhà và 3.006 triệu m2 đất.

sắp xếp nhà đất công
Tổng số tiền thu được trên phạm vi cả nước từ sắp xếp
nhà đất công đạt trên 35.000 tỷ đồng

Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý đối với 123.413 cơ sở với tổng diện tích là 115 triệu m2 nhà và 1.965,7 triệu m2 đất. Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng khoảng 108,3 triệu m2 nhà, 1.856,2 triệu m2 đất; chuyển nhượng, bán gần 6,3 triệu m2 đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên 3,3 triệu m2; thu hồi trên 9 triệu m2 đất.

Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các Bộ, ngành, tổng công ty, Tập đoàn nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thông qua việc sắp xếp lại và xử lý nhà đất, các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trong việc quản lý hiệu quả các cơ sở nhà, đất này.

Ngoài việc huy động nguồn lực trực tiếp từ nhà, đất bổ sung nguồn vốn vào ngân sách Nhà nước để chi cho đầu tư phát triển, thì việc thực hiện sắp xếp lại và xử lý nhà, đất còn tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư để thực hiện các dự án theo quy hoạch của địa phương với các dự án xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê, chung cư, thương mại- dịch vụ góp phần chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.


Nguồn: Batdongsan.com.vn
Tổng số tiền thu từ sắp xếp nhà đất công đạt 35.000 tỷ đồng | Bùi Hiển | 4.5