Home Tin tức bất động sản Tin bất động sản thế giới

Tin bất động sản thế giới

Anh: Mua nhà ở gần trường học tốt là yếu tố ưu tiên hàng...

Theo nghiên cứu từ Redrow Homes, gần trường học tốt là yếu tố đầu tiên để...

Áo: Sức hút mới từ bất động sản Vienna

Vốn không phải là một địa điểm thu hút đầu tư BĐS, nhưng theo những nghiên...

Đầu năm 2016, bất động sản văn phòng giảm trên toàn cầu

    Năm 2016, tất cả các khu vực trên toàn thế giới đã trải qua thời kỳ doanh số bán bất động sản văn phòng...