Thủ đô dành hơn 33 nghìn ha đất cho giao thông

Trong quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ dành khoảng 33.237ha đất cho giao thông.

Trong tổng số hơn 33 nghìn ha đất dành cho giao thông, diện tích đất dành cho đường bộ sẽ khoảng 15.989 ha (tính đến đường liên khu vực), đường sắt khoảng 2.539ha, sân bay khoảng 1.731ha, các cảng sông khoảng 395ha. Đường cấp đô thị và cấp nội bộ có diện tích đất khoảng 12.583ha.

Những dự án đang triển khai thực hiện và các dự án mới có tính đột phá tạo động lực phát triển cho giao thông vận tải của Thủ đô sẽ được ưu tiên nghiên cứu.

đất giao thông
Hà Nội sẽ dành hơn 33 nghìn ha đất cho giao thông

Việc tổ chức quản lý giao thông, trong quy hoạch bao gồm: hệ thống kiểm soát tín hiệu giao thông, cải thiện thông qua tại các nút giao, cải thiện điều kiện vận hành cho xe buýt, cải thiện thiết bị an toàn giao thông, cải thiện hệ thống kiểm soát đỗ xe, quản lý nhu cầu giao thông, cải thiện hệ thống kiểm soát đỗ xe, đổi mới chương trình giáo dục về ATGT… sẽ được tăng cường.

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho Hà Nội cũng sẽ được xây dựng. Hệ thống này gồm: dẫn đường, thu phí điện tử, trợ giúp lái xe an toàn, tối ưu hóa tổ chức và quản lý giao thông, tăng cường hiệu quả quản lý đường, trợ giúp cho giao thông công cộng, trợ giúp cho người đi bộ, trợ giúp cho những trường hợp khẩn cấp. 

Các trung tâm quản lý và điều hành giao thông hiện đại, đồng bộ gồm: Trung tâm quản lý và điều hành giao thông công cộng; Trung tâm quản lý hệ thống đường cao tốc và các trục chính đô thị; Tung tâm quản lý và điều hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông… cũng sẽ được xây dựng.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời