Siết công bố thông tin trên sàn chứng khoán

By On Thứ Ba, Tháng Mười Hai 9th, 2014 Categories : Lời khuyên tài chính

Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Cty niêm yết có vốn điều lệ thực góp lớn hơn 500 tỷ đồng, Cty niêm yết có sở hữu nước ngoài từ 20% trở lên liên tục trong vòng 1 năm, ngoài việc công bố thông tin bằng tiếng Việt như trước, phải công bố thêm cả bản tiếng Anh.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định yêu cầu Cty đại chúng trong báo cáo phải có thông tin về phát triển bền vững, như: môi trường, chính sách lao động, đào tạo, trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Dự thảo quy định rõ các trường hợp Cty niêm yết, Cty đại chúng quy mô lớn có các Cty con, Cty liên kết thì phải lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý hợp nhất theo quy định. Cty quản lý quỹ thực hiện công bố thông tin về Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, báo cáo về hoạt động đầu tư của Cty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Siết công bố thông tin trên sàn chứng khoán | Bùi Hiển | 4.5
Call Now Button