Sắp làm tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Quy mô nghiên cứu tổng chiều dài tuyến đường khoảng 10km, diện tích nghiên cứu khoảng 155ha; ranh giới toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo quy hoạch khoảng 50m.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn với tỷ lệ 1/500.

Theo đó, điểm đầu tuyến tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, còn điểm cuối tuyến tại nút giao với đường Quốc lộ 3. Phạm vi ranh giới toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo quy hoạch khoảng 50m, bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường và khu vực nút giao với tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Diện tích nghiên cứu khoảng 155ha; quy mô nghiên cứu tổng chiều dài tuyến đường khoảng 10km.đường Võ Nguyên Giáp
Tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Đây là tuyến đường cấp đô thị (đường liên khu vực) kết nối đô thị vệ tinh Sóc Sơn với sân bay Nội Bài, khu đô thị Bắc sông Hồng và trung tâm thành phố thông qua tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

UBND TP. Hà Nội giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, lựa chọn đơn vị thiết kế có chức năng, tư cách pháp nhân phù hợp theo quy định để lập hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn theo đúng nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt. Sau đó, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác xác định chỉ giới và thiết kế cắm mốc tuyến đường trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Việc xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500 nhằm mục đích làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt. Đồng thời, làm cơ sở để triển khai tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2 bên trục đường, lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và kiến trúc cảnh quan…

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời