Quy định và chính sách

Chính sách & Quy định chung

nha dat

Giới thiệu.

Chúng tôi hết sức coi trọng quyền Riêng tư của bạn và muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng website của chúng tôi. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu” below) có thể được chúng tôi thu thập qua website này.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

a. Mục đích

Nhadattoday.net (hiện tại) là một website về thông tin bất động sản. Hiện tại không có chức năng mua bán trực tuyến và không có chức năng đăng ký thành viên. Do vậy, mọi thông tin chúng tôi muốn thu thập (nếu có) là để nhằm phục vụ công tác chăm sóc khách hàng tốt hơn như: gửi bản tin bất động sản hàng ngày (nếu có), gửi bản tin bất động sản hàng kỳ (nếu có), ngoài 2 mục đích này ra chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn cho bất cứ mục đích nào khác.

b. Phạm vi thu thập thông tin

Với mục đích như trên, Nhadattoday.net khi thu thập thông tin của bạn sẽ chỉ cần 01 địa chỉ email và 01 bản Họ tên của bạn

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Nhadattoday.net sẽ được quyền sử dụng thông tin của bạn để: gửi bản tin bấtđộng sản hàng ngày (nếu có), và bản tin bất động sản định kỳ (nếu có) cho bạn bằng hình thức Gửi email. Ngoài 2 mục đích này Nhadattoday.net cam kết sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Nhadattoday.net sẽ lưu giữ thông tin của bạn tối đa là 03 năm hoặc tùy thuộc vào ý kiến của bạn. Trong quá trình sử đồng hành cùng Nhadattoday.net nếu bạn cảm thấy phiền có thể tự mình từ chối chế độ nhận thông tin qua Email từ Nhadattoday.net

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi thông tin của bạn sẽ được lưu trữ bằng bản cứng (nếu có) dưới dạng các file giấy a4 tại:

Địa chỉ thường trú: Ông Bùi Văn Hiển- Xóm 10 – Nam Cường – Khánh Cường – Yên Khánh – Ninh Bình hoặc

Địa chỉ tạm trú: Số 172 – Định Công Hạ – Hoàng Mai – Hà Nội.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Đây là website thông tin bất động sản, hiện tại chưa có chức năng đăng ký thành viên do vậy khi bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình hãy gửi email tới địa chỉ hòm thư: Buihien@nhadattoday.net chúng tôi sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

6. Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng

Chúng tôi Cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được Hoàn toàn giữ bí mật. Chúng tôi cam kết không tiết lộ với bên thứ 3 với bất cứ hình thức nào còn trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

8. Thông tin liên hệ.

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này, vui lòng liên hệ với quản trị.