Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của các cơ quan thuộc thành phố như sau: Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp I, cấp II; công trình đã được xếp hạng di tích lịch sử – văn hoá; công trình tôn giáo thuộc dự án do các tổ chức tôn giáo làm chủ đầu tư; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình nằm trên địa bàn từ hai quận, huyện, thị xã trở lên; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (không bao gồm báo cáo kinh tế kỹ thuật) thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; công trình xây dựng (gồm cả biển quảng cáo tấm lớn gắn trên công trình hoặc đứng độc lập) tiếp giáp với một trong các tuyến phố (thuộc địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng).Cấp giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng Hà Nội có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp I, cấp II

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất cấp giấy phép xây dựng các công trình nằm trong các khu công nghiệp và khu chế xuất thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị (gồm cả nhà ở riêng lẻ kết hợp chức năng khác không phân biệt quy mô và nhà biệt thự), khu bảo tồn, trung tâm cụm xã, khu di tích lịch sử – văn hoá được xếp hạng thuộc địa bàn mình quản lý theo quy định.


Nếu có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng thì Sở Xây dựng là cơ quan quyết định.

Với các trường hợp đặc biệt như dự án gồm nhiều công trình có cấp khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án được xác định theo công trình có cấp cao nhất.

Với các trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa, làm thay đổi quy mô công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo quy mô công trình mới.

Nếu có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng thì Sở Xây dựng là cơ quan quyết định.

Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với UBND các cấp và cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện nội dung của quy định trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn hoặc thay đổi về pháp lý liên quan đến nội dung quy định này trong lĩnh vực mình quản lý thì các sở, ban, ngành thành phố và UBND các cấp có trách nhiệm khẩn trương thông báo, đề xuất biện pháp giải quyết gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời