Phân bổ gần 400.000 ha đất quy hoạch cho Hà Nội đến 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.Đất quy hoạch
Chính phủ đã phân bổ gần 400.000 ha đất quy hoạch cho Hà Nội

và hơn 265.000 ha cho Tp.HCM đến năm 2020

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho TP. Hà Nội diện tích quy hoạch đến năm 2020 đất đô thị 63.468 ha; đất nông nghiệp là 174.429 ha; đất phi nông nghiệp là 159.716 ha; phân bổ cho Tp. HCM diện tích đất đô thị là 59.834 ha; đất nông nghiệp là 88.005 ha và đất phi nông nghiệp 117.810 ha.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được phân bổ.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: