NOXH không sử dụng vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất

Từ ngày 15/11/2016, những dự án xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) không sử dụng vốn ngân sách sẽ được miền tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng NOXH và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại NOXH.

Cụ thể, miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án xây dựng NOXH không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Việc miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án xây dựng NOXH không sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: Miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê hoặc giao để đầu tư xây dựng NOXH, kể cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH.Miễn tiền sử dụng đất cho dự án NOXH
Miễn tiền sử dụng đất cho dự án NOXH không sử dụng vốn ngân sách

Miễn tiền thuê, tiền sử dụng đất đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng NOXH của dự án sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, đầu tư phát triển đô thị, kể cả quỹ đất 20% tổng diện tích đất để xây dựng NOXH để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH.

Đồng thời, chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng NOXH phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NOXH.

Theo đó, chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) phải nộp Nhà nước đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mà phần diện tích đó được xây dựng NOXH trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội) trên cùng địa bàn tỉnh nơi có dự án xây dựng NOXH.

Căn cứ vào khả năng của ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc khấu trừ hoặc hoàn trả lại cho chủ đầu tư trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính sau khi có ý kiến thống nhất của thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Việc nộp tiền sử dụng đất của người mua, thuê mua NOXH khi được phép bán lại NOXH theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: Nếu bán NOXH là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; nếu bán NOXH là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2016.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: