Nhà công vụ sẽ có diện tích 350m2

Kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là 120 – 200 triệu đồng, với căn hộ ở khu vực nông thôn từ 75 đến 120 triệu đồng.’

Nhà công vụ sẽ có diện tích 350m2 - 1

Ảnh minh họa

Đối với khu vực đô thị, người được thuê nhà ở công vụ (là người) được điều động, luân chuyển từ huyện, thành phố, thị xã này đến huyện, thành phố, thị xã khác công tác cách xa nhà mình đang ở từ 30km trở lên. Đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người được thuê nhà ở công vụ được điều động, luân chuyển đến công tác cách xa nhà mình đang ở từ 10km trở lên hoặc được điều động từ đất liền ra hải đảo và ngược lại…

Trả lời

%d bloggers like this: