Muốn kinh doanh bất động sản phải có vốn tối thiểu 20 tỷ đồng

By On Thứ Ba, Tháng Mười Một 25th, 2014 Categories : Tin bất động sản trong nước

Chiều 25/11 Quốc hội đã biểu quyết tại hội trường thông qua dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo quy định tại Điều 10 về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Muốn kinh doanh bất động sản phải có vốn tối thiểu 20 tỷ đồng - 1

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo giải trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngoài ra, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Những quy định này, các ĐBQH cho rằng, mức vốn pháp định 20 tỷ đồng là quá thấp, đề nghị quy định vốn pháp định tối thiểu phải trên 20% tổng mức đầu tư của dự án.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thẩm tra Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho hay, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy việc quy định mức vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng là điều kiện cần khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Còn khi thực hiện dự án cụ thể thì chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên theo quy định của pháp luật về đất đai (Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai).

Vì thế, UBTVQH xin đề nghị giữ quy định mức vốn pháp định tối thiểu như trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết cho phù hợp với từng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, cũng chỉnh lý quy định này theo hướng, những trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật để trên cơ sở đó Chính phủ sẽ quy định cụ thể.

Một quy định mới khác trong dự thảo Luật sửa đổi lần này là thời điểm quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (khoản 5 Điều 19), ý kiến nhiều ĐBQH cho rằng, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (khoản 5 Điều 19) nên là thời điểm bên mua được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất. Thời điểm này cũng cần phải “trùng” với quy định tại bộ Luật Dân sự và Luật Nhà ở.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý của UBTVQH cho thấy, theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Đất đai và Luật Nhà ở) thì việc đăng ký quyền sử dụng đất là bắt buộc, còn việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không bắt buộc và được thực hiện theo nhu cầu của chủ sở hữu. Quyền sở hữu được xác lập sau khi hoàn thành hợp đồng mua bán, không lệ thuộc vào thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước. Do đó, không thể quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu là thời điểm bên mua được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất.

Đồng thời, UBTVQH cũng đã chỉ đạo rà soát và quy định theo hướng thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã trả hết tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Với những nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ĐBQH đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung dự thảo Luật với 411/418 ĐB tán thành, chiếm tỷ lệ 82,7%. Số ĐB không tán thành là 4 ĐB, tỷ lệ 0,8%; có 3 ĐB không biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,6%.

Như vậy, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có 6 chương và 82 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 tới.

Muốn kinh doanh bất động sản phải có vốn tối thiểu 20 tỷ đồng | Bùi Hiển | 4.5
Call Now Button