Mạnh tay xử lý doanh nghiệp chây ỳ nợ tiền sử dụng đất

Mới đây, chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí để công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.nợ tiền sử dụng đất
UBND TP. Hà Nội sẽ không nương với các doanh nghiệp chây ỳ

nợ tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế phải kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng kéo dài.

Mỗi tháng, Cục Thuế sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường thống kê cụ thể từng dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhóm dự án đến hết năm 2016 để có kế hoạch xử lý.

Trong 5 tháng đầu năm, thành phố đã thu được 14.102 tỷ đồng bằng các biện pháp để giảm nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó thu tiền sử dụng đất là 11.799 tỷ đồng, còn tiền thuê đất là 2.303 tỷ đồng.

Từ nay cho đến cuối năm, lãnh đạo thành phố sẽ cùng với các đơn vị lien quan làm việc cụ thể với các doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Đối với các trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cố tình chây ỳ, TP. Hà Nội sẽ kiên quyết dừng xem xét  đối với đề xuất của của doanh nghiệp về đầu tư các dự án mới trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND thành phố sẽ thành lập tổ công tác lien ngành hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đủ điều kiện xác định nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách; đồng thời, rà soát các chính sách để đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và có nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời