Hà Nội: Thêm một tổ hợp thương mại, khách sạn tại Cầu Giấy

Dự án này được chuyển đổi từ nhà điều hành sản xuất và giới thiệu sản phẩm từ cốm có địa chỉ lô AID, khu Công nghệ Thông tin tập trung Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 240/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng chủ trì cuộc họp về chuyển nhượng dự án “Nhà điều hành sản xuất và giới thiệu sản phẩm từ cốm” và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Tòa nhà văn phòng làm việc, thương mại và khách sạn” tại Lô AID, Khu Công nghệ Thông tin tập trung Cầu Giấy, Hà Nội.

tổ hợp thương mại và khách sạn

tổ hợp thương mại, khách sạn. Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND quận Cầu Giấy rà soát việc chuyển nhượng Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10/2016.

Sau khi UBND Thành phố chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố; lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan và UBND quận Cầu Giấy; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2016.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: