Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 6

By On Thursday, January 1st, 1970 Categories : Tin tức bất động sản

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn khu 6, tỷ lệ 1/2000.
Ảnh minh họa

Theo quyết định, địa điểm quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã: Đông Xuân, Mai Đình và Phù Lỗ – huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 523ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng: 16.330 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn được duyệt. Hình thành vùng đệm không gian chuyển tiếp giữa khu vực đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn huyện Sóc Sơn với chức năng chủ đạo là các khu công viên, cây xanh, sinh thái quy mô lớn.

Đồng thời cải tạo, chỉnh trang khu vực làng xóm hiện có, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho khu vực. Hoàn thiện cụm công nghiệp vừa và nhỏ với mô hình công nghiệp sạch, đảm bảo các điều kiện về bảo vệ cảnh quan và môi trường.

Cùng với đó, rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được phê duyệt trong khu vực nghiên cứu; cập nhật kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu tại các đồ án đã triển khai.

Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn có liên quan đến phân khu đô thị. Xác định cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu bảo vệ đối với các khu vực an ninh quốc phòng và sân bay, khu vực bảo tồn di tích văn hóa, khu vực cảnh quan tự nhiên đặc thù, các yêu cầu phát triển đối với các khu vực cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới phù hợp với Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh, Quy hoạch chuyên ngành, Quy hoạch mạng lưới… và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế.

Các chức năng chính gồm: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ và các khu vực làng xóm hiện hữu, công viên cây xanh sinh thái, bao gồm 2 khu vực: Trong phạm vi xây dựng đô thị: gồm các chức năng công cộng, hỗn hợp phục vụ khu đô thị đại học và dịch vụ phụ trợ cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngoài phạm vi xây dựng đô thị: gồm các khu công viên cây xanh sinh thái quy mô lớn, đóng vai trò là vùng đệm chuyển tiếp giữa khu vực đô thị vệ tinh và vùng nông thôn phía Nam huyện Sóc Sơn; Gồm cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn và một số cơ sở sản xuất công. Các khu vực làng xóm hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang, khớp nối HTKT.DiaOcOnline.vn – Theo Thời báo Ngân hàng


Từ khóa:

Nguồn: diaoconline.vn

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 6 | Bùi Hiển | 4.5