Hà Nội: Hơn 70 đồ án quy hoạch được lập, thẩm định trong 3 năm

Ngày 15/7, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô về các chính sách xây dựng, phát triển và quản lý trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

quy hoạch thủ đô
Sau 3 năm thi hành Luật thủ đô, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội
đã đạt được nhiều thành tích nhất định

Sau 3 năm thi hành Luật Thủ đô (7/2013 – 7/2016), 68 đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu đô thị đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức triển khai lập, thẩm định. Ngoài ra,  Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu; đồng thời, triển khai lập các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phủ kín quy hoạch trên toàn bộ diện tích địa bàn Thành phố.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, quá trình thực hiện Luật Thủ đô trong lĩnh vực kiến trúc còn một số vướng mắc. Tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Một số đồ án quy hoạch có chất lượng chưa cao và lực lượng tư vấn đủ năng lực để lập các quy hoạch lớn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân và các Bộ, ngành liên quan đối với đồ án quy hoạch (giai đoạn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch) thường mất nhiều thời gian.

Trên kết quả sơ kết, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật và phù hợp thực tiễn; hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn. Sở cũng đề nghị TP. Hà Nội và các Bộ cần xây dựng quy chế phối hợp trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho ý kiến đối với các đồ án quy hoạch đô thị. Sở cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật và phù hợp thực tiễn; hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời