Hà Nội: Hoàn thành GPMB Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2018

UBND TP. Hà Nội cho biết, trong công văn số 5647/UBND-ĐT vừa ban hành ngày 3/10, TP. Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy về thực hiện các nhiệm vụ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.Khu công nghệ cao Hòa Lạc
UBND TP. Hà Nội sẽ hoàn thành GPMB Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2018

Công văn nêu rõ, thực hiện văn bản của Văn phòng Thành ủy về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi thăm và làm việc ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, TP. Hà Nội giao Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng (GPMB) thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND huyện Quốc Oai và Thạch Thất tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo quy hoạch toàn bộ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2018.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố phải tập trung hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các vùng diện tích thực hiện dự án vay vốn ODA.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Quốc Oai, Thạch Thất trong việc bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện công tác GPMB.

UBND huyện Quốc Oai và Thạch Thất tập trung thực hiện nhiệm vụ GPMB để bàn giao đất cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; báo cáo kịp thời những vướng mắc có liên quan trong việc thực hiện chính sách GPMB, giao đất dịch vụ, đất tái định cư, bàn giao, thu hồi đất về Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố để tổng hợp và đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố, UBND huyện Thạch Thất đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất khu dân cư Vân Lôi thuộc xã Bình Yên ra khỏi vùng dự án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ban Chỉ đạo GPMB thành phố đôn đốc, theo dõi, tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo UBND thành phố trong tháng 10/2016.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

%d bloggers like this: