Hà Nội: Điều chỉnh lại danh mục các biệt thự cổ

Mới đây, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có thông báo số 248/TBVP về kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp xem xét kết quả chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV về điều chỉnh Danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn Hà Nội”.

 

Biệt thự cổ
Sẽ điều chỉnh lại danh mục các biệt thự cổ trên địa bàn TP. Hà Nội

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý và sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Cùng với đó, chủ trì cùng các sở, ngành, UBND quận và các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, rà soát tổng thể việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua và danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP; đồng thời, nêu rõ các nội dung đã triển khai thực hiện, những vấn đề bất cập, vướng mắc phải đề xuất để trình HĐND TP xem xét điều chỉnh.

Sở Xây dựng tập trung hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu, hồ sơ liên quan để trình HĐND TP. Hà Nội theo quy định. Theo đó, nội dung báo cáo, dự thảo tờ trình phải làm rõ các nội dung về việc thực hiện quy chế, thực hiện kết luận của Thanh tra Thành phố và thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền; cần điều chỉnh phải xác định rõ danh mục biệt thự bổ sung, danh mục biệt thự đưa ra không thuộc đối tượng quản lý theo Quy chế với đầy đủ số liệu, tiêu chí kèm theo. Những tài liệu, hồ sơ kèm theo về danh mục biệt thự đề xuất điều chỉnh để trình HĐND TP. Hà Nội phải thực hiện đầy đủ, phải đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, chức năng của đơn vị chủ trì công tác thẩm định nhà nước; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định danh mục biệt thự, báo cáo tập thể UBND TP xem xét vào tuần đầu tháng 11/2016; sau đó, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi gửi các Ban HĐND TP thẩm định (trong tháng 11/2016) để trình HĐND TP theo quy định.

Ngoài ra, các cấp, các ngành và đơn vị liên quan theo nhiệm vụ, chức năng được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên. Các vấn đề vượt thẩm quyền, vướng mắc, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND TP chỉ đạo kịp thời giải quyết.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: