Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu tái định cư Trâu Quỳ

Nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5497/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trâu Quỳ.

Theo đó, bổ sung diện tích đất thực hiện dự án để đảm bảo khớp nối việc nắn dòng đoạn kênh mương Kiên Thành – Tân Quang với toàn bộ diện tích thực hiện dự án điều chỉnh là 74.879,7m2 (diện tích trước khi mở rộng là 72.397,7m2).

Giữ nguyên thiết kế các tuyến 2 đến tuyến 9, thiết kế bãi đỗ xe, thiết kế san nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, cấp điện theo đúng quy mô dự án đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, phải giữ nguyên bề rộng mặt đường và hè đường tuyến 1. Thực hiện điều chỉnh không thi công đoạn cống hộ lắp ghép dài 195m cứng hóa kênh mương Kiên Thành cũ đi ngang qua phạm vi tuyến 1.

Tái định cư Châu Quỳ
Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trâu Quỳ

Đồng thời, nắn dòng đoạn kênh mương Kiên Thành – Tân Quang qua khu vực dự án, bắt đầu từ điểm giao giữa kênh mương với đường vào nhà văn hóa huyện Gia Lâm và kết thúc tại điểm cuối tuyến 1 điều chỉnh với dòng kênh tại cọc DC nằm giữa tim đường tuyến bổ sung và tuyến 1.

Quyết định số 5497/QĐ-UBND cũng nhấn mạnh rằng, chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng quyết định phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của thành phố, Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo đầu tư công trình đáp ứng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí đầu tư; quy định về đấu thầu;….

Các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với công tác có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Dự án khu tái định cư Trâu Qùy đã được thực hiện từ năm 2012, bao gồm các hạng mục như: xây dựng khu vực vườn hoa, cây xanh, các bãi đỗ xe, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, làm đường….

Việc thực hiện triển khai xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trâu Quỳ nhằm mục đích nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và giao thông xung quanh phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

%d bloggers like this: