Giá đất nông nghiệp trung bình trên toàn cầu tăng gần 15%

By On Thứ Sáu, Tháng Chín 28th, 2012 Categories : Tin bất động sản thế giới

Trong vòng 5 năm qua, giá đất nông nghiệp bình quân trên toàn cầu tăng 6,6% và tăng 14,8% kể từ năm 2002. Và tỷ lệ tăng giá đất nông nghiệp rất đa dạng phụ thuộc vào từng khu vực.

Giá đất nông nghiệp trên toàn cầu tăng
Tỷ lệ tăng trưởng giá đất nông thôn rất đang đạng

Theo nghiên cứu của Savills về chỉ số đất nông nghiệp toàn cầu ở cấp độ khu vực, khu vực Trung Âu có sự tăng trưởng đáng kể nhất 20,4% hàng năm kể từ năm 2002. Thế nhưng trong năm 2013, mối quan tâm chính trị xung quanh mức độ gia tăng đầu tư quốc tế đã gây áp lực lên giá đất nông nghiệp.

Chính vì vậy, giá đất nông nghiệp trên khắp khu vực Tây Âu đã có sự đa dạng nhất trong khung thời gian nghiên cứu và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của khu vực đã tăng 8% kể từ năm 2002.

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đậu tương, đặc biệt là ở Argentina đóng góp vào tăng trưởng hàng năm trên khắp Nam Mỹ đạt mức 17,5% kể từ năm 2002, nhưng áp lực giá cả đầu ra gần đây đã dẫn đến sự sụt giảm 9,7% trong tăng trưởng hàng năm kể từ năm 2012.

Trên khắp châu Úc, hàng năm tăng trưởng trên 13% kể từ năm 2002, bù đắp một số biến động đặc biệt là ở New Zealand, nơi giá đất có mối liên kết chặt chẽ với những biến động giá sữa trên toàn cầu. Gần đây áp lực tăng cao lên giá hàng hóa gây ảnh hưởng lên giá đất với tốc độ tăng trưởng giảm 9,4% trong năm 2015.

Tại Bắc Mỹ, nơi giá đất nông nghiệp có mối liên kết chặt chẽ với giá cả hàng hóa và lợi nhuận đất nông nghiệp, tăng trưởng hàng năm ổn định từ năm 2002 là 7,3% giảm xuống đáng kể trong 3 năm qua, giảm 5% trong năm 2015.

Nhà nghiên cứu Ian Bailey của Savills đã chỉ ra rằng: “Tỷ lệ tăng trưởng giá đất nông thôn thấp hơn đáng kể so với các thị trường mới nổi, nhưng so sánh với Bắc Mỹ mức độ rủi ro của thị trường cũ là thấp hơn.”

Giá đất hiện đang chịu áp lực bởi giá cả hàng hóa thấp nhưng thị trường vẫn đa dạng, ở mức độ toàn cầu, cơ hội sẽ phụ thuộc vào chất lượng, quy mô và địa điểm.

Báo cáo của Savills cũng chỉ ra rằng điều quan trọng là cần lưu ý đến những yếu tố cơ bản thúc đẩy giá trị đất nông nghiệp. Sản xuất lương thực và an ninh lương thực quốc gia cùng với sự cạnh tranh về sử dụng đất sẽ tác động đến tăng trưởng giá đất nông nghiệp trong thời gian dài.


Batdongsan.com.vn
Giá đất nông nghiệp trung bình trên toàn cầu tăng gần 15% | Bùi Hiển | 4.5
Call Now Button