Đến 2020, các công trình xây dựng phải được cấp phép 100%

TP. Hà Nội sẽ tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, quy định về cấp phép xây dựng, mục tiêu tiến tới là 100% các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, môi trường, đất đai, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội thảo luận và cho ý kiến sáng 27/6.

Dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại, thông minh, có bản sắc. Cải thiện môi trường trên nền tảng phát triển năng động, bền vững, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, trong khu vực và quốc tế.cấp phép công trình xây dựng
Đến 2020, 100% các công trình xây dựng phải được cấp phép. Ảnh minh họa

Cùng với đó, xây dựng TP. Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đảm bảo kết nối và đồng bộ giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của Hà Nội.

Đồng thời, chương trình cũng đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20 – 25%; phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh và tăng diện tích cây xanh trên đầu người, đưa hệ thống cây xanh trở thành một bộ phận quan trọng trong bộ mặt cảnh quan đô thị; diện tích đất dành cho giao thông từ 03 – 0,5% đất đô thị/năm, đưa tổng diện tích đất dành cho giao thông đạt 10 – 13% đất đô thị; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 95-100%; hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi;…

Nhằm đạt được các yêu cầu, mục tiêu trên, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu. Nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây, cũng như hoàn thành các quy hoạch mới. Tiến hành xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án để triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị. Đặc biệt, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, môi trường, đất đai, tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, quy định về cấp phép xây dựng, mực tiêu tiến tới là 100% các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng.

Ngoài ra, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc khai thác và phát huy tốt các nguồn lực, tiềm năng, chuyển mạnh sang đầu tư phát triển chiều sâu, chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu quy hoạch và chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, người đứng đầu, từng cá nhân…

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời