Đà Nẵng đề nghị được đầu tư ký túc xá theo hình thức PPP

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND thành phố Đà Nẵng chuyển đổi hình thức đầu tư dự án để thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) để đảm bảo hiệu quả kinh tế, an sinh xã hội nói chung cũng như tránh lãng phí do việc kéo dài dự án.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 về Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4874 ngày 29/6/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ký túc xá tập trung phục vụ cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn Đà Nẵng.

Dự án đầu tư xây dựng ký túc xá tập trung có tổng mức đầu tư 1.426 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ gồm 4 Khu. Khu ký túc xá tập trung phía Đông thuộc Khu dân cư Nam Tuyên Sơn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, công suất sử dụng ước đạt 95%, tổng giá trị quyết toán công trình là 130.039 tỷ đồng. 

dự án ký túc xá ở đà nẵng

Một dự án ký túc xá tại Thành phố Đà Nẵng

Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng, công suất sử dụng ước đạt 85%, tổng giá trị quyết toán công trình là 165.303 tỷ đồng. Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố tại Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh (khu 5,6ha) gồm 6 khối nhà 7 tầng, 1 trung tâm sinh viên 3 tầng, san nền và hạ tầng kỹ thuật, với quy mô 720 phòng để bố trí cho khoảng 6.048 sinh viên, có giá trị dự toán được phê duyệt là 397.916 tỷ đồng. 

Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố – Mở rộng tại Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh (khu 3.5ha), gồm 3 khối nhà 7 tầng, 3 khối 5 tầng, 1 trung tâm sinh viên 3 tầng, san nền và hạ tầng kỹ thuật, với quy mô 192 phòng, bố trí cho khoảng 4.752 sinh viên, có giá trị dự toán được phê duyệt là 298,110 tỷ đồng.

Lũy kế vốn Trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án đến năm 2013 là 464 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ không bố trí cho dự án do đã bố trí đủ theo giai đoạn 2012 – 2016. Ngoài ra, dự án không thuộc danh mục được Quốc hội bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016; đồng thời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dự án cũng chưa có chủ trương về việc phát hành vốn Trái phiếu Chính phủ cho giai đoạn sau năm 2016.

Do không được bố trí vốn, công trình đã ngừng thi công từ năm 2015, giá trị thực hiện các hạng mục như sau: Khu 5.6ha, khối nhà B và C giá trị đã thực hiện khoảng 84%; các hạng mục thi công dở dang: Khối nhà D (47.25%), nhà E (34%); nhà F (37.7%), san nền, giao thông, thoát nước (1.13%), Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (8.7%);  các hạng mục chưa thi công: Khối Nhà A, Trung tâm sinh viên, Nhà xe, Tuyến đường 33m, Tường rào cổng ngõ và Nhà thường trực; Khu 3.5ha: Các hạng mục thi công dở dang gồm khối nhà Trung tâm sinh viên (47.2%), Khối nhà ĐN1 (11.6%), Khối nhà ĐN2 (7%); Khối nhà ĐN3 (12,8%); Các hạng mục chưa thi công gồm các khối nhà 7 tầng 1A, 1B, 1C, Nhà xe, Tường rào cổng ngõ và Nhà thường trực.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời

Call Now Button
%d bloggers like this: