Chủ đầu tư được gia hạn giấy phép xây dựng tối đa 2 lần

Hỏi: Tháng 6/2014 tôi được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng do một số điều kiện nên chưa khởi công và đã được gia hạn giấy phép 1 lần, với thời gian 6 tháng.

Tôi muốn hỏi, thời gian gia hạn giấy phép như vậy có đúng quy định của Nhà nước không và tôi có được tiếp tục gia hạn nữa không? – Chu Văn Ứng (sống tại Tp.HCM) gia hạn giấy phép xây dựng
Chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được gia hạn giấy phép xây dựng tối đa 2 lần. Ảnh: luat247.vn

Trả lời:

Nếu giấy phép xây dựng của ông được cấp vào tháng 6/2014 thì việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng được căn cứ theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ban hành ngày 4/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng. Theo đó chủ đầu tư chỉ được gia hạn giấy phép xây dựng một lần, thời gian gia hạn tối đa là 6 tháng. Nếu sau 6 tháng mà công trình vẫn chưa được khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải tiến hành đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng.

Còn theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 (chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015) thì chủ đầu tư được gia hạn giấy phép tối đa 2 lần với thời hạn gia hạn tối đa là 1 năm.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời