Bộ Tài chính: Sẽ kéo dài thời gian nộp tiền sử dụng đất lên 90 ngày

Theo ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), sắp tới Bộ Tài chính sẽ xây dựng, sửa đổi và ban hành hàng loạt chính sách để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

-PV: Thưa ông, một trong những nhiệm vụ được Bộ Tài chính đặt ra trong thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp là trình Quốc hội thông qua Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế?

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành hàng loạt chính sách, trong đó bao gồm việc báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tháo gỡ khó khăn về thuế. Các cơ quan của Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu và tìm hiểu cụ thể xem hiện doanh nghiệp đang gặp những khó khăn gì? khó ở đâu? thì mới có thể kiến nghị các giải pháp khả thi, hỗ trợ đúng đối tượng và đúng liều lượng.

Không chỉ kiến nghị, đề xuất các chính sách, giải pháp có tính cấp bách và xử lý tình thế, Bộ Tài chính còn phải rà soát lại cả hệ thống văn văn pháp luật, đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật tới hoạt động sản xuất, kinh doanh để sửa đổi, bổ sung, vì Nghị quyết 35/NQ-CP không chỉ thực hiện trong 1-2 năm mà thực hiện trong nhiều năm, bởi đây là nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chứ không phải chỉ tháo gỡ khó khăn mang tính tình thế như các nghị quyết trước đây.

Bộ Tài chính hiện đang khảo sát, nghiên cứu để đưa ra các giải pháp hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp nên chưa có nội dung cụ thể, nhưng hướng của Bộ Tài chính là kiến nghị xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; đồng thời, nghiên cứu và đề xuất thực hiện bù trừ hai chiều giữa thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh…kéo dài thời gian nộp tiền sử dụng đất
Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)

– Hiện nay, các doanh nghiệp mất rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc để tiếp cận đất đai. Vậy Bộ Tài chính sẽ làm gì để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thưa ông?

Trước mắt, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các quy định hành chính về đất đai, rồi mới xử lý được vướng mắc trong vấn đề tài chính. Sắp tới, 2 bộ sẽ ban hành thông tư liên tịch quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài nguyên – môi trường, tài chính và thuế trong xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình luân chuyển hồ sơ giữa văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế, để rút ngắn thời gian, đảm bảo sự minh bạch trong xác định nghĩa vụ tài chính cũng như trách nhiệm của từng đối tượng có liên quan.

Tiếp đó, Bộ Tài chính cùng với các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu và trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hàng loạt nghị định liên quan đến đất đai, đơn giản hóa thủ tục và loại bớt những thủ tục không cần thiết để giảm thiểu chi phí về công sức, thời gian và tiền bạc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tiếp cận với mặt bằng sản xuất, kinh doanh, đất đai. Đây là một trong những giải pháp, chính sách giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp khi tiếp cận với đất đai.

– Thưa ông, vậy còn giải pháp giảm tiền thuê đất và cho phép áp dụng thời gian thanh toán tiền thuê đất linh hoạt thì sao?

Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất và thuê mặt nước để đưa ra mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước phù hợp. Không phải bây giờ việc giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất mới được đặt ra mà trong những năm vừa qua, Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố đã nhiều lần giảm tiền thuê đất, sử dụng đất cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

Hiện doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất một lần trong vòng 30 ngày (kể từ ngày đấu giá thành công, nhận chuyển đổi, chuyền nhượng,…), khiến doanh nghiệp sử dụng nhiều đất đai, đất đai có giá trị cao bị áp lực rất lớn trong việc chuẩn bị nguồn tài chính. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian nộp tiền sử dụng đất lên 90 ngày để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

– Những giải pháp kể trên tác động ngay tới số thu ngân sách nhà nước. Vậy thưa ông, Bộ Tài chính đã tính đến việc này chưa?

Bất cứ một cơ chế, chính sách hay giải pháp nào tác động đến số thu ngân sách nhà nước cũng phải được tính toán hết sức cẩn trọng, bởi nếu hụt thu sẽ tác động và gây ảnh hưởng tới việc ổn định kinh tế, cũng như bảo đảm các cân kinh tế vĩ mô.

Thực tế những lần thực hiện gia hạn, miễn, giảm, giãn hoặc hoãn các loại thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho thấy, trong khoảng thời gian đầu, ngân sách thường gặp khó khăn, nên Bộ Tài chính tìm cách khai thác nguồn khác như chống nợ đọng, chống thất thu, chống chuyển giá để bù đắp, chống gian lận thuế. Sau một thời gian, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát huy tác dụng, hoạt động sản xuất, kinh doanh khởi sắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi, ngân sách nhà nước đều tăng thu trở lại.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trả lời