Australia: Ngành xây dựng tăng trưởng chậm đến năm 2020

Ngành công nghiệp xây dựng của Australia suy giảm đáng kể trong năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do sự giảm sút trong hoạt động xây dựng liên quan đến đầu tư, khai thác cũng như giá hàng hóa toàn cầu giảm.

Ngành công nghiệp xây dựng Australia
Ngành công nghiệp xây dựng của Australia suy giảm đáng kể trong năm 2015

Theo dự báo của Timetric, ngành công nghiệp xây dựng của Australia tiếp tục giảm trong giai đoạn 2016-2018, trung bình hàng năm là 2,7%, trước khi tăng trưởng chậm trong giai đoạn (2019-2020).

Tuy có sự suy giảm trong lĩnh vực khai thác và tạm dừng các dự án cơ sở hạ tầng, dầu khí, thị trường xây dựng thương mại sẽ góp phần vào sản lượng của ngành công nghiệp trong giai đoạn dự báo (2016 -2020). Điều này là kết quả của sự gia tăng trong chi tiêu của chính phủ về các lĩnh vực y tế, giáo dục và tăng trưởng doanh số bán lẻ. Bên cạnh đó, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng khác như xây dựng đường bộ, đường sắt, chương trình nâng cấp và phục hồi quốc lộ cũng đóng góp vào hoạt động của ngành công nghiệp xây dựng Australia.

Trong 5 năm tiếp theo, xây dựng khu dân cư được dự đoán sẽ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 34,7% trong tổng giá trị của ngành này vào năm 2020. Lý do là bởi lãi suất thấp, trong khi người dân di cư đến các vùng đô thị khiến dân số gia tăng và sự gia tăng trong giấy phép xây dựng.

Có thể thấy, trong 2 năm qua thị trường xây dựng khu dân cư là động lực tăng trưởng chính trong ngành công nghiệp xây dựng tổng thể của Australia, bù đắp lại sự yếu kém gần đây trong xây dựng các dự án năng lượng và khai thác mỏ. Một yếu tố góp phần quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của khu vực dân cư là do đầu tư các dự án nhà ở cao tầng tăng.

Batdongsan.com.vn

Trả lời